1
Brother
100
2
IzualAngeI
100
3
JSP_
100
4
karljoin
100
5
Nialmetro
100
6
RazoR
100
7
Renegado
100
8
SM-Lacra
100
9
Thanatozs
100
10
ZaDiKo
100
11
spinals
99
12
shuweed
96
13
Javierita
94
14
#[S]pace~
93
15
novita_sm
93
16
Namii
90
17
chinito
79
18
RumPi
77
19
SATSUGAI
77
20
malice
74